L'accent diacrític, el llistat:

L’accent diacrític




L'accent diacrític permet distingir el significat de paraules que tenen la mateixa grafia. Aquí tens els més corrents:

 • bé, béns(riquesa; adverbi)
Això està molt .
 • be, bens(anyell; nom de lletra, substantius)
Carn de be a la planxa.
 • déu (divinitat, subs.), adéu, semidéu...
Mart és el déu de la guerra.
 • deu, deus(xifra; verb deure)
deu euros però me’n deu cinc.
 • dóna, dónes (verb donar)
Dóna-li les gràcies.
 • dona, dones (senyora, subs.)
Vaig veure la teva dona
 • és(verb ser o ésser)
En Joan és enginyer.
 • es(pronom reflexiu)
En Joan es complica la vida.
 • fóra(verb ser o ésser)
Fóra molt bonic però no pot ser.
 • fora(adverbi de lloc)
T’esperen a fora.
 • (part del cos, subs.)
Li fa mal la .
 • ma(possessiu)
M’ho ha dit ma mare.
 • més(quantitatiu, adv.)
No en vull més.
 • mes (període de l'any, subs.; conjunció)
Tornaré el mes que ve.
 • mòlt, mòlta, mòlts, mòltes(participi
verb moldre)
Ha comprat el cafè mòlt.
 • molt, molta, molts, moltes(quantitatiu)
remòlta...
Ha estudiat molt.
 • món (la Terra, subs.), rodamón
Cada casa és un món.
 • mon(possessiu)
M’ho ha dit mon pare.
 • nét, néta, néts, nétes, renét, besnét... (parents, subs.)
Ha tingut una nét.
 • net, neta, nets, netes(sense brutícia, adj.)
Sempre va molt net.
 • ós, óssa, óssos, ósses (animal, subs.)
Un ós de peluix.
 • os, ossos (part de l'esquelet, subs.)
S’ha trencat un os.
 • pèl, pèls (vellositat, subs.), repèl, contrapèl...
Et caurà el pèl.
 • pel, pels(contracció per + el)
Vas pel mal camí.
 • què(pronom relatiu tònic; interrogatiu)
El mal del què em ressento.
Què vols?
 • que(conjunció; pronom relatiu àton)
Que em deixis anar.
Això que m’ha dit m’agrada
 • (verb saber)
Ja ho .
 • se (pronom reflexiu)
No se li pot dir res.
 • sí, sís(adverbi d'afirmació)
, noi, tens raó.
 • si, sis(pronom reflexiu; conjunció, nota musical)
Ho pensa per si mateix.
Si vols, no vindré.
La nota si no li sortia.
 • sóc(verb ser o ésser)
Sóc un geni.
 • soc(tronc, esclop, subs.)
Dorm com un soc.
 • sòl, sòls (el terra, subs.); subsòl, entresòl
Aquest sòl és argilós.
 • sol, sols(astre solar, subs.; verb soler; adverbi; nota musical)
Sol de març, set anys a la cara.
Sol anar amb cotxe.
M’he quedat sol.
La nota sol no li sortia.
 • són(verb ser o ésser)
Ells són simpàtics.
 • son(possessiu; el fet o les ganes de dormir, subs.)
Son pare no ha vingut.
Sempre té molta son.
 • (verb tenir)
una gran casa.
 • te(infusió, subs.; pronom feble;)
Puc oferir-te te o cafè.
 • ús(utilització,subs.)
N’ha fet un mal ús.
 • us(pronom feble)
Aviat us ho diran.
 • véns, vénen(verb venir), revéns, revénen
Ara véns o te’n vas?
 • vens, venen (verb vendre)revens, revenen
Em vens la moto?




Més diacrítics, no tan usuals:


bóta, bótes(recipient) bota, botes (calçat; verb botar)

mèu, mèus (crit del gat) meu, meus (possessiu)

móra, móres(fruit) mora, mores (natural del Magrib)

Móra(nom de diverses poblacions)

rés (oració, pregària) res (quantitatiu)

sèu, sèus (greix) seu, seus (possessiu; verb seure)

vés(verb anar) ves (verb veure)






external image placeholder?w=200&h=50Activitat 29