(Un tastet per escriure amb correcció la vocal neutra!)

EXERCICIS VOCAL NEUTRA

http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/ortografia/cs06.htm


Normes d'escriptura de la vocal neutra i activitats


norvocal neutra, exercicis varis