EL VERB
Teoria i pràctica estreta del nivell C
MORFOLOGIA VERBAL
MODELS DE CONJUGACIONS
EXERCICIS FLEXIÓ VERBAL