RÚBRICA D'AUTOAVALUACIÓ DEL TREBALL EN GRUP

L'elaboració d'una predicció del temps o d'un horòscop setmanal, utilitzant un editor de textos digital, és una feina complexa i requereix l'esforç i la implicació de cadascun dels components del grup. A mesura que desenvolupeu la feina, valoreu la dinàmica i la implicació de tots vosaltres per tal de reflexionar i replantejar aquelles estratègies de treball que siguin necessàries. En aquest cas, el que s'avalua és la vostra participació com a individus en un projecte de grup. Val la pena que us autoavalueu i que prengueu consciència de la vostra manera de treballar per tal de rectificar i millorar. Que sigueu sincers, vaja!RÚBRICA D'AVALUACIÓ D'UN TEXT PREDICTIU (Tasca 1)RÚBRICA D'AVALUACIÓ D'UN TEXT ESCRIT (GENERAL)