En aquesta plana trobareu informacions relatives a la lectura Un món feliç D'Aldous Huxley, així com el qüestionari dels sis primers capítols per a descarregar.

Bona lectura!

http://www.laculturanovalres.com/un-mon-felic-de-aldous-huxley/
http://www.laculturanovalres.com/un-mon-felic-de-aldous-huxley/